acfic dihk
project home page

Statistik der Privatunternehmen 1999 und 2000 nach Provinzen
risalire previous next titolo

Statistik der Privatunternehmen 1999 und 2000 nach Provinzen


Provinz
Anzahl
Privatunternehmen
Jahresende 2000
Anzahl
Privatunternehmen
Jahresende 1999
Veränderung
Guangdong
184.218
161.093
14,4%
Zhejiang
178.771
146.369
22,1%
Jiangsu
174.113
135.688
28,3%
Shandong
141.229
121.212
16,5%
Shanghai
138.189
109.974
25,7%
Beijing
102.787
83.203
23,5%
Hebei
89.073
78.901
12,9%
Liaoning
74.160
65.547
13,1%
Shaanxi
61.401
47.208
30,1%
Sichuan
54.561
47.603
14,6%
Hubei
52.727
53.327
-1,1%
Fujian
48.547
40.737
19,2%
Henan
48.451
45.172
7,3%
Anhui
46.934
37.020
26,8%
Heilongjiang
41.510
40.972
1,3%
Tianjin
34.047
30.740
10,8%
Chongqing
30.663
25.613
19,7%
Jilin
26.953
23.882
12,9%
InnerMongolia
26.793
24.663
8,6%
Jiangxi
25.983
25.376
2,4%
Shanxi
25.400
25.391
0,0%
Hunan
24.796
26.356
-5,9%
Guangxi
20.662
18.710
10,4%
Hainan
20.393
19.691
3,6%
Yunnan
20.079
17.147
17,1%
Guizhou
19.979
17.619
13,4%
Xinjiang
18.989
14.637
29,7%
Gansu
17.097
15.110
13,2%
Ningxia
7.129
5.324
33,9%
Qinghai
5.458
3.972
37,4%
Tibet
677
600
12,8%
Insgesamt
1.761.769
1.508.857
16,8%


risalire previous next titolo


Visits since 2000-02-01